Index

TIP van de NVO

Deze TIP is in 2015 aangepast om nog meer naar de praktijk te luisteren met het accent op productie en levensduur.  De NVO heeft met experts de aanpassingen goed kunnen onderbouwen. Zo blijft het voordelig om te fokken op gehaltes zelfs nu de uitbetaling op Lactose wordt meegenomen. Er is uitgezocht welke stieren de laatste jaren goede aanhoudingscijfers realiseren. Het blijkt dat echte Laatrijpheid vanaf een goede startproductie erg belangrijk is en deze wordt nog zwaarder ingewogen in de TIP. Verder blijft celgetal derde lijst en vruchtbaarheid flink meetellen en daarbij komt nu ook Klauwgezondheid. Nieuw is dat Hoogtemaat een negatief effect begint te krijgen op Aanhoudingscijfers, iets wat veel veehouders de laatste tijd ook al hebben aangegeven. De TIP gaat om deze trend te breken teveel Hoogtemaat afstraffen. 

In het december-2015 nummer van Melkveemagazine stond een zeer uitgebreide beschrijving van de nieuwe TIP. Klik hier om dit na te lezen.

In december 2018 is nog een toevoeging gedaan. Sinds de introductie van Genomics is de inteelt onder de Nl Holstein koeien weer sterk gaan toenemen. Iets waarvoor wij vanaf het begin hebben gewaarschuwd. Om deze reden hebben wij de TIP aangepast en stieren met een extra hoge verwantschapsgraad krijgen strafpunten terwijl outcross stieren pluspunten krijgen. Hierdoor blijft het gemiddelde van alle gangbare stieren gelijk. Deze aanpassing wordt voorlopig alleen toegepast voor zwartbonte en roodbonte holsteins en de verwantschapsgraad werkt specifiek binnen een ras. Doel is om de KI’s te helpen om outcross stieren meer kans te geven en de trend naar een hogere inteelt te keren. Het aantal strafpunten is afgeleid van de economische schade door inteelt gevonden in een Amerikaans onderzoek. De aanbeveling blijft om individuele paringen te baseren op onderliggende fokwaarden en de specifieke afstamming van koe en stier. De TIP is ook geen goede indicator voor inkruisen en de belangrijkste economische factor daarvoor is heterosis die verschilt voor elke combinatie van twee rassen.

TIP nieuw

TIP oud

NVI nieuw

INET TIP dec 15=

INET oud

INET apr 15

-0,017 x kgMelk + kgVet + 3 x kgEiwit

-0,06 x kgMelk + 0,7 x kgVet + 4,2 x kgEiwit

+0,03 x kgLactose + 2,1 x kgVet + 4,1 x kgEiwit

TIP dec15 = 

TIP oud  = 

NVI apr 15=

+0,75 x INET TIP dec 15

+INET oud

+0,35 x INET apr 15

+2 x (LrhNVO -100)

+1,5 x (Lrh -100)

+0,14 x Lvd x (1 - wortel(1-Bth))

+0,12 x Lvd x Bth

+0,09 x Lvd

+5 x (Cgt*-100)

+5 x (Cgt*-100)

+5,2 x (Ugz-100)

+5 x (Vru - 100) x Bth

+7 x (Vru - 100) x Bth

+5,2 x (Vru-100)

-4 x (98-MS(<98))

-5 x (98-MS(<98))

+3 x (Kgz - 100) x Bth

+2 x (Uier(<112)-100)

+3 x (Uier-100)

+5,2 x (uier-100)

+ afstraffing Hgt/KL/Cs/BA

+5 x (Benen-100)

+6 x (Benen-100)

 -21 x  (VWG-11,3)  "zwartbont" of

+2 x (Gebindex-100)

 -21 x  (VWG-9,3)  "roodbont"

LrhNVO = (3 x kgEiwit lact3 + 1 x kgVet lact3 – 3 x kgEiwit lact1 – 1 x kgVet lact1 – 10,63) x 4 / 48,09 + 100

Cgt* = Celgetal in derde lactatie indien beschikbaar

Bth zonder genomics

+ afstraffing Hgt/KL/Cs/BA:

-7*(Hgt(>102)-102)-3,5*(98-Cs(<98))-3,5*(97-KL(<97) of KL(>103)-103-)-3,5*(98-BA(<98))+50


Bent u geinteresseerd om TIP waarden te ontvangen dan kunt u een lijst sturen met KI-codes en bijbehorende stiernamen aan joop.olieman@nvo-veeverbetering.nl bij voorkeur in een excelbestand.  Voor andere mogelijkheden bij het voorbereiden van een stierenkaart kunt u contact opnemen met Joop Olieman op 06 51015148