Index

TIP van de NVO

Deze TIP is in 2015 aangepast om nog meer naar de praktijk te luisteren met het accent op productie en levensduur.  De NVO heeft met experts de aanpassingen goed kunnen onderbouwen. Zo blijft het voordelig om te fokken op gehaltes zelfs nu de uitbetaling op Lactose wordt meegenomen. Er is uitgezocht welke stieren de laatste jaren goede aanhoudingscijfers realiseren. Het blijkt dat echte Laatrijpheid vanaf een goede startproductie erg belangrijk is en deze wordt nog zwaarder ingewogen in de TIP. Verder blijft celgetal derde lijst en vruchtbaarheid flink meetellen en daarbij komt nu ook Klauwgezondheid. Nieuw is dat Hoogtemaat een negatief effect begint te krijgen op Aanhoudingscijfers, iets wat veel veehouders de laatste tijd ook al hebben aangegeven. De TIP gaat om deze trend te breken teveel Hoogtemaat afstraffen. 

In het december-2015 nummer van Melkveemagazine stond een zeer uitgebreide beschrijving van de nieuwe TIP. Klik hier om dit na te lezen.

 

In 2022 is de TIP versterkt om nog meer gewicht te geven aan de betrouwbaarheid van het te verwachte fokkerijresultaat. Zodra er aanhoudingscijfers bekend zijn van de dochters van een stier gaat dat stevig meetellen in het resultaat van de TIP. Vruchtbaarheid van het melkvee staat steeds meer onder druk en de TIP gaat mee in de trend om minder op Tussenkalftijd te sturen. Bij hoogproductieve, persistente koeien in een koppel wordt later gestart met insemineren en is vooral het aantal rietjes nodig voor dracht belangrijk. De TIP neemt dit aantal inseminaties mee terwijl de NVI nog wel vasthoudt aan Tussenkalftijd.

Voor productie legt de TIP nu nog meer accent op goede gehaltes. Om de koeien niet nog groter te laten worden gaat de TIP veel hoogtemaat extra afstraffen.  De TIP vindt het ook heel belangrijk dat de koeien niet te vroegrijp zijn en waardeert koeien die na een goede start nog bovengemiddelde progressie maken over de volgende lactaties. Hiermee kan de TIP helpen om goede stieren aan te wijzen die helpen geduld terug te brengen in de fokkerij, maar voor goede paringen moet daarna toch vooral gekeken worden naar onderliggende kenmerken.

TIP 2022

TIP 2015

NVI 2022

INET TIP 2022 =

INET TIP 2015 =

INET 2015 =

-0,03 x kgMelk + kgVet + 3 x kgEiwit

-0,017 x kgMelk + kgVet + 3 x kgEiwit

+0,03 x kgLactose + 2,1 x kgVet + 4,1 x kgEiwit

   

TIP 2022 =

TIP 2015 =

NVI 2022 =

+(0,41 + 0,51 x Bth) x INET TIP 2022

+0,75 x INET TIP 2015

+0,37 x INET 2015

  

+0,37 x BVK

+ 4,8 x Bth x (LrhNVO2022 -100)

+2 x (LrhNVO2015 -100)

 

+ 0,07 x (1 - wortel(1-Bth)) x Lvd x (1 - Bth Aanh) + 10 * (Aanh - 100) * Bth Aanh

+0,14 x Lvd x (1 - wortel(1-Bth))

+0,07 x Lvd

+ (2,5 + 3,1 x Bth) x (Cgt*-100)

+5 x (Cgt*-100)

+5,5 x (Ugz-100)

+5 x (VruNVO - 100) x Bth

+5 x (Vru - 100) x Bth

+6,5 x (Vru-100)

- 4 x (98-MS(<98))

-4 x (98-MS(<98))

 

+ 3 x (Kgz - 100) x Bth

+3 x (Kgz - 100) x Bth

+3 x (Kgz - 100)

+ (1 + 1,3 x Bth) x (Uier(<112)-100)

+2 x (Uier(<112)-100)

+2 x (uier-100)

+ afstraffing Hgt/KL/Cs/BZ/BA

+ afstraffing Hgt/KL/Cs/BA

+2,5 x (Benen-100)

  

+2 x (Gebindex-100)

   

LrhNVO2015 = (3 x kgEiwit lact3 + 1 x kgVet lact3 – 3 x kgEiwit lact1 – 1 x kgVet lact1 – 10,63) x 4 / 48,09 + 100

LrhNVO2022 = (3 x kgEiwit lact5 + 1 x kgVet lact5 – 3 x kgEiwit lact3 – 1 x kgVet lact3 + 2,55) x 4 / 31,85 + 100

Cgt* = Celgetal in derde lactatie indien beschikbaar

Bth zonder genomics

VruNVO =  0,52 x (Vru 1e-lst int - 100) + 0,52 x (Vru Drachtpercentage koe - 100) +100

afstraffing Hgt/KL/Cs/BA = -7*(Hgt(>102)-102)-3,5*(98-Cs(<98))-3,5*(97-KL(<97) of KL(>103)-103-)-3,5*(98-BA(<98))+50

afstraffing Hgt/KL/Cs/BZ/BA = 1,25 * Bth * (-7*(Hgt*(>100)-100)-3,5*(98-Cs(<98))-3,5*(97-KL(<97))-3,5*(97-BZ(<97) of BZ(>103)-103)-3,5*(98-BA(<98))+50)

Hgt* = Hgt zonder basis aanpassing


Bent u geinteresseerd om TIP waarden te ontvangen dan kunt u een lijst sturen met KI-codes en bijbehorende stiernamen aan joop.olieman@nvo-veeverbetering.nl bij voorkeur in een excelbestand.  Voor andere mogelijkheden bij het voorbereiden van een stierenkaart kunt u contact opnemen met Joop Olieman op 06 51015148