U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
welkom
 

 

De Nederlandse Veeverbeteringsorganisate (NVO) streeft naar een stabiele vertegenwoordiging van sectorbelangen bij de veeverbetering en handelt namens alle ledenorganisaties zo veel als mogelijk in het belang van de Nederlandse melkveehouder. De NVO zal als brancheorganisatie het aanspreekpunt zijn voor de overheid en andere instanties. 

 

Om deze doelen te bereiken kiest het voor een opbouwend kritische houding. De NVO is een vereniging en elke instantie die de veeverbetering een warm hart toedraagt kan lid worden. Via de statuten is het geregeld dat elk lid, ongeacht de grootte, kan meestemmen over beleid, contributie en prioriteiten. 

Voor de april 2019 aanhoudingscijfers klik hier

Voor de april 2019
 TIP waarden in de vorm van een excelbestand waarmee u nu ook een eigen stierenselectie kunt maken klik hier voor zwartbont of hier voor roodbont.

Voor het historisch overzicht van fokwaarden bijgewerkt tot en met april 2019 in de vorm van een excelbestand klik hier

Voor de Genomics studie bijgewerkt tot en met de april 2019 draai klik hier.