fokwaarden omrekening

In toenemende mate vallen de importeurs van sperma terug op het zelf publiceren van fokwaarden uit het land van herkomst ten behoeve van Nederlandse klanten. Dit gebeurt ondanks de deelname van een aantal importeurs aan het GES via de VSI. Illustratief is dat Walter Liebregts in de Koole & Liebregts Courant van Augustus 2010 schrijft:

“Ondanks vele goede bedoelingen blijft de omrekening van exterieur en secundaire fokwaarden problematisch. De stieren die er in Frankrijk en Denemarken bovenuit springen worden door omrekening naar het midden teruggecorrigeerd. Dat leidt niet tot het maken van de juiste keuzes. Ons Montbeliarde pakket werd altijd al volledig op Franse basis weergegeven. Gebruikers van Montbeliarde sperma bevalt dat prima. Van de Franse HF stieren zullen wij vanaf nu de pure Franse cijfers publiceren. De Deense fokkerij legt veel meer nadruk op de economische kenmerken. Diergezondheid en management aspecten wegen daar

zwaar. Het omrekenen van deze kenmerken is vooral een theoretische oefening. Voor deze stieren gaan wij alleen de Viking fokwaardes presenteren”.    Zie het origineel.

Walter Liebregts vertegenwoordigt het VSI in het GES bestuur en dat hij na slechts een half jaar GES tot deze conclusie komt is zeer zorgwekkend om de volgende redenen:

  • Open markt en eerlijke vergelijkbaarheid van producten zijn de kernwaarden van de Europese Unie en vrije wereldhandel
  • Walter Liebregts staat niet alleen en andere importeurs hebben al dezelfde stap gemaakt.  Alleen de echte fokkerijliefhebbers zullen zich over het moeten interpreteren van verschillende fokwaarden per land heen kunnen zetten.
  • Hiermee wordt dan de marktbescherming in stand  gehouden omdat het merendeel van de veehouders zich logischerwijs alleen door naar Nederland omgerekende Fokwaarden laat leiden.
  • Dit is direct ten nadele van de veehouders in Nederland en daarmee ten nadele van de hele branche. 
  • Er zijn kleine paringsadviesbedrijven in Nederland die op basis van onafhankelijkheid zich direct laten leiden door het belang van de boer. Die moeten noodgedwongen met beperkte middelen een eerlijke omrekening naar één basis uitvoeren van alle interessante stieren in Nederland en erbuiten. Alleen op deze manier is het volle potentieel uit het wereldwijde stieraanbod te halen.

Het grootste probleem is dat de correlaties tussen landen onderling op een aantal exterieur kenmerken verontrustend laag zijn of voor sommige lineaire kenmerken zelfs verslechteren. Dat komt door verschillen in bedrijfsinspectie tussen landen ondanks het bestaan van een internationale uniformeringscommissie.   De NVO is in contact met de World Holstein Friesian Federation om daar waar nodig aan te dringen op verbetering.