opzet

De NVO blijft zich concentreren op het kritisch volgen van het GES om daarbij zoveel mogelijk invloed uit te oefenen in het belang van de rest van de sector. Dit zal gebeuren met opbouwende kritiek, zodat ten alle tijden als volgende fase naar een definitieve stabiele oplossing kan worden toegewerkt. Hierbij moet lering worden getrokken uit de vroegere NVO problematiek en de GES aanpak. Deze waakhondfunctie zal worden ingevuld met:

  • Het verzamelen van feiten, het onderzoeken van oorzaken en het ondervragen van experts.
  • Het publiceren van de resultaten met constructieve toonzetting
  • Het informeren en beïnvloeden van autoriteiten, GES en belanghebbenden

Aannames

  • De genoemde onderzoekingen zullen door experts uit eigen gelederen pro deo kunnen worden uitgevoerd.
  • Het regelmatig informatie uitwisselen met alle deelnemers zal heel erg belangrijk zijn, maar dat kan in principe allemaal gebeuren via email en een levendige website  zonder kosten
  • De voornaamste kosten zullen bestaan uit het beleggen  van 1 of 2 vergaderingen per jaar met alle deelnemers.
  • Hierdoor kunnen de jaarbijdrage per deelnemende organisatie laag blijven.